Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 21.11.2018 o godz. 16.30

Ogłoszenia

21 lutego 2013 11:56 | Ogłoszenia

Ogłaszamy nabór do Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach PSO

W roku szkolnym 2013/2014 planujemy utworzyć 2 klasy maksymalnie 15-osobowe.
Wzory obowiązujących dokumentów (podanie, opinia, kwestionariusz) są dostępne 
w sekretariacie szkoły (gabinet nr 16) lub na naszej stronie internetowej.
Termin składania podań do szkoły:
od 25 marca 2013r. do 1 lipca 2013r.
(Podanie - wzór, kliknij na link)
 Do podania należy dołączyć:
1. 3 fotografie legitymacyjne.
2. Opinię wychowawcy klasy o uczniu (wzór, kliknij na link)
3. Kwestionariusz osobowy (wzór, kliknij na link)
4. Kartę zdrowia ucznia (dostarczyć do 16.09.2013r.).
5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dostarczyć do 01.07.2013r.)
6. Oryginał zaświadczenia ze sprawdzianu przeprowadzonego przez 
OKE na koniec klasy szóstej (dostarczyć do 01.07.2013r.). 
 
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły:
1 lipca 2013r. o godz. 18:00 - na stronie internetowej szkoły
2 lipca 2013r. o godz. 8:00 - lista dostępna w sekretariacie szkoły gabinet nr 16.
Potwierdzenie woli uczenia się w naszym Społecznym Gimnazjum 
i podpisanie umowy z rodzicami o kształceniu. 
od 2 lipca 2013r. do 5 lipca 2013r. (umowy dostępne w sekretariacie szkoły gabinet nr 16)
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej: maksymalnie 40pkt.
  • za średnią ocen na świadectwie ukończenia, maksymalnie 20pkt.:
 6,0 - 5,5: 20pkt.; 5,4 - 5,0: 18pkt.; 4,9 - 4,5: 16pkt.; 4,4 - 4,0: 14pkt.; 3,9 - 3,5: 12 pkt.
  • za zachowanie maksymalnie 10pkt. wg poniższej informacji:
 wzorowe — 10pkt.; bardzo dobre — 6pkt.; dobre — 3pkt.
  • za szczególne osiągnięcia maksymalnie 30pkt.
O przyjęciu do szkoły decyduje termin złożenia podania i dokumentacji
do przeprowadzenia rekrutacji a przede wszystkim liczba zdobytych punktów. 
Minimalna ilość punktów jakie musi otrzymać absolwent szkoły podstawowej, 
aby zostać przyjętym do szkoły: 45pkt.
 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE!!!

Przeczytano: 1288 razy. Wydrukuj|Do góry