Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Miło nam poinformować, że trwają zapisy do klas IV, V, VI... ZAPRASZAMY****Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 16.05.2018 r. o godz. 17.00, a o 18.00 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowy dzień wolny w roku szkolnym 2017/2018: 01 czerwca 2018 r.

Aktualności

26 września 2017 21:01 | Aktualności

Europejski Dzień Języków Obcych - Ciekawa ankieta publiczna.

 

ANALIZA ANKIETY JĘZYKOWEJ

Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 2017 roku.

Przedmiotem ankiety  było zebranie informacji na temat:

1. Jaki język obcy uważa pan/pani za najbardziej przydatny?

2. Jakiego języka obcego uczył/uczyła się pan/pani jako pierwszego?

3. W jaki sposób pan/pani uczył/uczyła się tego języka?

4. Czy pamięta pan/pani język, którego się uczył/uczyła i czy go obecnie używa i w jakim celu?

 

W ankiecie wzięło udział  96 osób. W tym:

 - kobiety 0 - 20 lat - 19         - 19,79%                                 - mężczyźni 0 - 20 lat – 19 – 19,79%

- kobiety 20 - 40 lat - 13        - 13,54%                                - mężczyźni 20 - 40 lat – 2 – 2,08%

- kobiety 40 - 60 lat - 11         - 11,46%                                 -mężczyźni 40 - 60 lat – 14 – 14,58%

- kobiety 60 +  lat –   12         -  12,50%                                - mężczyźni 60+ lat – 6 – 6,25%

 

  1. Ankietowani odpowiadali, że najbardziej przydatnym językiem jest:

- j. angielski – 80 osób – 83,33%

- niemiecki – 3 osoby – 3,13%

- polski – 3 osoby – 3,13%

- hiszpański – 1 osoba- 1,04%

- francuski – 1 osoba- 1,04%

- chiński – 1 osoba- 1,04%

- arabski – 1 osoba- 1,04%

- rosyjski – 1 osoba-1,04%

- włoski – 1 osoba - 1,04%

- żaden – 1 osoba - 1,04%

Ankietowani wybór języka angielskiego argumentowali tym, że  jest on językiem międzynarodowym, a więc używa się go w większości państw, co sprowadza się do dużej ilości ludzi posługujących się nim. Język niemiecki wybrały trzy osoby. Ich wybór został uzasadniony faktem, iż Niemcy sąsiadują z nami, oraz tym, że znając ich język, można "wejść na ich rynek pracy".

Pozostałe argumenty to np.: włoski i francuski to języki bardzo ładne i przyjemne dla ucha, arabski – warto go znać. 

           

2. Pierwszym językiem ankietowanych, którego uczyli się w szkole był:

- j. angielski – 32 osoby – 33,33%

- j. rosyjski – 27 osób – 28,12%

- j. niemiecki – 24 osoby – 25,00%

- j. francuski – 1 osoba – 1,04%

- łacina – 1 osoba – 1,04%

Z analizy ankiety wynika, że języki angielski i niemiecki przeważają w przedziale wiekowym 0 – 40, natomiast język rosyjski dominuje w przedziale wiekowym 40 – 60+.

 

  1. Na pytanie o sposób w jaki uczyli się języka obcego ankietowani odpowiadali:

-       w szkole  - 76 osób – 79,17%

-       korepetycje – 9 osób – 9,37%

-       fiszki – 5 osób – 5,20%

-       z przymusu – 2 osoby – 2,08 %

-       z kaset – 1 osoba – 1,04 %

-       z notatek – 1 osoba – 1,04 %

-       na pamięć – 1 osoba – 1,04 %

-       z filmów – 1 osoba – 1,04 %

-       z książek – 1 osoba – 1,04 %

Najliczniejszą grupę stanowią ludzie, którzy uczyli się języka w szkole. Tutaj  należy podzielić odpowiedzi na dwie grupy. Pierwsza to ta, która uczyła się w szkole języka rosyjskiego. Jej uczestnicy uczyli się tylko tego języka w szkole, nie robiąc nic dodatkowo. Zaś druga grupa, która uczyła się języka angielskiego i niemieckiego oprócz szkoły wskazywała również inne formy – fiszki, filmy, kasety itp. Wiele osób dokształcało się w tej dziedzinie indywidualnie lub na zajęciach.

4. Ostatnie pytanie ankiety brzmiało:  Czy pamięta pan/pani język, którego się uczył/uczyła i czy go obecnie używa i w jakim celu?

Ankietowani uczęszczający do szkoły za czasów PRL-u zgodnie odpowiadali, iż język rosyjski niejako pozostał im głowach, ale nie pamiętają zbyt wielu szczegółów, oraz go nie używają. Natomiast w grupie 0 – 40 odpowiedzi były różne. Z reguły ludzie odpowiadali, że nie pamiętają za wiele oraz, że nie używają uczonego w szkole języka. Pojawiały się ankietowani, którzy pamiętają i używają języków obcych podczas np.: wyjazdów zagranicznych, w pracy, oglądając filmy, w grach komputerowych. W przedziale wiekowym 0 – 20 ankietowani najczęściej wskazywali szkołę, jako miejsce używania języka obcego.

Jak odpowiadali ankietowani:

- pamiętam i używam – 33 osoby – 34,37%

- pamiętam i nie używam – 23 osoby – 23,96%

- mało pamiętam – 10 osób – 10,41%

- nie używam –  12 osób – 12,05%

- nie pamiętam- 10 osób  - 10,41%

- pamiętam i używam sporadycznie – 6 osób – 6,25%

 

Ankietę opracował: Jędrzej Kowalski

Ankietę wykonał: Miłosz Podsiadło

Ankietowali: Jędrzej Kowalski, Sara Wyszyńska, Barbara Wolińska, Miłosz Podsiadło

Pyrzyce, 25.09.2017

 

 

Przeczytano: 150 razy. Wydrukuj|Do góry