Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Dariusz Dziengowski

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja dla bezpieczeństwa, Zajęcia techniczne

Pracuje w szkole od 01.09.2013 r.