| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pyrzyckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kadra

Irena Czerepaniak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Wiedza o społeczeństwie

Pracowała w szkole SG w Pyrzycach PSO od 01.09.2013 r. do 30.06.2016