Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Irena Czerepaniak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Wiedza o społeczeństwie

Pracowała w szkole SG w Pyrzycach PSO od 01.09.2013 r. do 30.06.2016