Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Małgorzata Świąder

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język polski

Pracowała w szkole w roku szkolnym 2013/2014