Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Monika Żak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Godzina z wychowawcą

Pracuje w szkole od 01.09.2013 r.
Wychowawca Absolwentów 2016 SG w Pyrzycach PSO
Wychowawca klasy 2ag