Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Wanda Kłodawska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Pracuje od 03.09.2018 ...
Pracowała w szkole SG w Pyrzycach PSO od 01.09.2013 r. do 30.06.2016
Wychowawca Absolwentów 2016 SG w Pyrzycach PSO