Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 14.03.2018 r. o godz. 16.30, a o 17.30 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018: 18,19,20 kwietnia 2018, 2, 4 maja 2018 i 01 czerwca 2018 r.

Kadra

Wanda Kłodawska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Pracowała w szkole SG w Pyrzycach PSO od 01.09.2013 r. do 30.06.2016
Wychowawca Absolwentów 2016 SG w Pyrzycach PSO