Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Katarzyna Banasiuk

Funkcje: Nauczyciel, Bibliotekarz

Przedmioty: Biblioteka

Pracuje w szkole od roku 2011