Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Stanisława Ewa Dubik

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Chemia

Pracowała w szkole (SG w Pyrzycach PSO) od 01.09.2012r.do 30.06.2015