Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Aleksandra Marek-Pajor

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski

Pracowała w szkole od 01.09.2012 r. do 31.08.2015 r.