Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Agnieszka Klucznik-Barańska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki

Pracuje w szkole od 01.09.2012 r.
Wychowawca - Absolwentów 2015 SG w Pyrzycach PSO