Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Agnieszka Wójcicka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka

Pracowała w szkole od roku 2011 do 2018
Wychowawca - Absolwentów 2017