Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Sylwia Lewandowska-Baran

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski

Pracuje w szkole od roku 2011
Wychowawca klasy III ag