Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Joanna Wikieł-Gibalska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język niemiecki, Godzina z wychowawcą

Pracuje w szkole od roku 2011
Wychowawca - Absolwentów 2014 SG w Pyrzycach PSO
Wychowawca - Absolwentów 2017 SG w Pyrzycach PSO
Wychowawca klasy 7 NSP w Pyrzycach PSO