Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 14.03.2018 r. o godz. 16.30, a o 17.30 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018: 18,19,20 kwietnia 2018, 2, 4 maja 2018 i 01 czerwca 2018 r.

Kadra

Joanna Wikieł-Gibalska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język niemiecki, Godzina z wychowawcą

Pracuje w szkole od roku 2011
Wychowawca - Absolwentów 2014 SG w Pyrzycach PSO
Wychowawca - Absolwentów 2017 SG w Pyrzycach PSO
Wychowawca klasy 7 NSP w Pyrzycach PSO