Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Edyta Sójka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język polski

Pracowała w latach szkolnych 2011-2012, 2012-2013.