Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Anna Suchodolska

Funkcje: Pedagog

Przedmioty: Preorientacja zawodowa

Pracowała w szkole od roku 2011 do 2018