Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Elżbieta Kulik

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, Godzina z wychowawcą, Wiedza o społeczeństwie

Pracuje w szkole od roku 2011
Wychowawca klasy 3b gimnazjum