Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Dariusz Gąsławski

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Pracuje w szkole od roku 2011