Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Jolanta Günther

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Informatyka

Pracuje w szkole od roku 2011