Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Monika Bocheńska

Funkcje: Psycholog

Przedmioty: Preorientacja zawodowa

Pracuje w szkole od 01.02.2014