Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Grzegorz Lis

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: ---/Język angielski, Język angielski/---

Pracował w szkole od 01.09.2016 r. do 30.06.2017