Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Joanna Maciąg

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Chemia

Pracuje w szkole od 01.09.2016