Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Magdalena Rutkowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Biologia, Chemia

Pracowała w szkole od 01.09.2015 do 30.06.2017 r.