Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Marta Cywińska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski

Pracowała w szkole od 27.10.2014 r. do 30.06.2016 r.