Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

Patrycja Nocoń

Funkcje: Administracja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia

Pracuje w szkole od 01.09.2014 r.
Wychowawca klasy 3ag