Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Kadra

siostra Liudmiła Leudarovich

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Religia

Pracowała w szkole w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.