Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Galeria

Mikołaje są wśród nas

Akcja charytatywna przed Świętami Bożego Narodzenia - sprzedaż kartek świątecznych i zakup paczek dla grupy uczniów z sąsiedniej szkoły.

Ilość zdjęć: 11