Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Galeria

Guben- Plastinarium

Wycieczka - 7 osób z SG Pyrzyce wraz z uczniami LO Pyrzyce

Ilość zdjęć: 52