Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Filmy

Romeo i Julia pół żartem pół serio

Grupa teatralna z klasy 1 a SG Pyrzyce PSO