Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 14.03.2018 r. o godz. 16.30, a o 17.30 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018: 18,19,20 kwietnia 2018, 2, 4 maja 2018 i 01 czerwca 2018 r.

PZO

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Język polski

Język angielski i niemiecki

Historia i WOS

Matematyka

Chemia

Biologia

Geografia

Informatyka

Plastyka i Muzyka

Religia

Fizyka - w zakładce PZO cd...

WF - w zakładce PZO cd...