Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

PZO

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Język polski

Język angielski i niemiecki

Historia i WOS

Matematyka

Chemia

Biologia

Geografia

Informatyka

Plastyka i Muzyka

Religia

Fizyka - w zakładce PZO cd...

WF - w zakładce PZO cd...