| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pyrzyckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

PZO

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Język polski

Język angielski i niemiecki

Historia i WOS

Matematyka

Chemia

Biologia

Geografia

Informatyka

Plastyka i Muzyka

Religia

Fizyka - w zakładce PZO cd...

WF - w zakładce PZO cd...