| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pyrzyckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zebrania Zarządu

Zebrania Zarządu PSO

Planowane: 12.04.2012r. o godz. 18:00

Porządek zebrania:

1. Zatwierdzenie porządku zebrania i stwierdzenie kworum.

2. Omówienie przebiegu Walnego Zebrania Członków PSO.

3. Aktualna informacja o SG w Pyrzycach i o rekrutacji na rok szkolny 2012/2013.

4. Informacja o wpłatach składek członkowskich PSO.

5. Przyjęcie nowych członków PSO.

6. Sprawy różne.

 

Informacja o zebraniach Zarządu:

Nr 1. z dnia 29.03.2011r.

      Porządek zebrania:

 1. Omówienie procedur założenia Gimnazjum w ramach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 2. Składki członkowskie PSO.
 3. Sprawy różne.

Nr 2. z dnia 18.04.2011r.

      Porządek zebrania:

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie nowych członków PSO.
 3. Powołanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.
 4. Zatwierdzenie Statutu Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.
 5. Sprawy różne.

Nr 3. z dnia 18.05.2011r.

      Porządek zebrania:    

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Zatwierdzenie zmian do Statutu Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wraz z załacznikami.
 3. Sprawy różne.

 Nr 4. z dnia 30.05.2011r.

   Porządek zebrania:   

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie zasad i terminów rekrutacji do Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach PSO.
 3. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do SG w Pyrzycach.
 4. Ustalenie treści umowy o kształcenie z rodzicami uczniów SG w Pyrzycach PSO.
 5. Sprawy różne.

Nr 5. z dnia 28.06.2011r.

  Porządek zebrania:   

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji.
 3. Ustalenie zasad zatrudniania nauczycieli w SG w Pyrzycach PSO i pracowników administracji.
 4. Sprawy różne.

Nr 6. z dnia 26.08.2011r.

Porządek zebrania:  

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji.
 3. Ustalenie zasad zatrudniania nauczycieli w SG w Pyrzycach PSO i pracowników administracji.
 4. Sprawy różne.