Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zapraszam na Zebranie Rady Pedagogicznej 13 listopada 2013 r. o godz. 15:00

 

Dyrektor SG w Pyrzycach

Jolanta Günther