| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pyrzyckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zebrania Rodziców

 Serdecznie zapraszamy

Planowane terminy zebrań rodziców

w roku szkolnym 2018/2019:
24.10.2018 godz. 16.30
21.11.2018 godz. 16.30
09.01.2019 godz. 16.30
13.03.2018 godz. 16.30
15.05.2018 godz. 16.30
Zebrania rady rodziców wg zapotrzebowania

odbędą  się ok. godz. 17.30 w sali nr 26a (II piętro)

___________________________________

Serdecznie zapraszamy 

Planowane terminy zebrań rodziców

w roku szkolnym 2017/2018:
25.10.2017 godz. 16.30
22.11.2017 godz. 16.30
10.01.2018 godz. 16.30
14.03.2018 godz. 16.30
16.05.2018 godz. 16.30
Zebrania rady rodziców odbędą ok. godz. 17.30 w sali nr 26a (II piętro)

________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy

  na zebrania rodziców uczniów naszej szkoły

w roku szkolnym 2016/2017

15.09.2016  godz. 16.00

20.11.2016 godz. 16.30

24.11.2016 godz. 17.00

12.01.2017 godz. 16.30

30.03.2017 godz. 16.30

17.05.2017 godz. 16.30 klasy 1 i 2, a  o 16.00 klasy 3


INFORMUJEMY O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

31.10.2016; 19,20,21.04.2017 (egzamin klas 3);

02.05.2017; 04.05.2017; 05.05.2017; 16.06.2017


 


________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy

 

na zebrania rodziców uczniów naszej szkoły

 

(podsumowanie rocznej nauki z propozycją ocen rocznych)

 

 19.05.2016 r. o godz. 16:30 

 

Dla poszczególnych klas spotkania odbędą się:

 

Klasa 1a - sala nr 22;    Klasa 1b - sala nr 30

 

Klasa 2a - sala nr 13;     Klasa 2b - sala nr 24

 

Klasa 3a - sala nr 21;      Klasa 3b - sala nr 25

 

Po zebraniach klasowych zapraszam

 

na zebranie Rady Rodziców ok. godz. 17:15 w sali nr 26.

 

Ponadto, informujemy, że każdy z Państwa może zapytać poszczególnych nauczycieli uczących w naszej szkole o postępy i zachowanie się uczniów podczas zajęć lekcyjnych, wysyłając wiadomość w dzienniku elektronicznym do konkretnego nauczyciela, wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga lub do dyrektora szkoły.

 

Dziękujemy za współpracę.

 

Dyrektor szkoły:

 

Jolanta Günther


_________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców uczniów

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców i zebrania klasowe Rodziców

14.01.2016 r.:

 o godz. 16:00 w sali nr 26 - spotkanie Rady Rodziców

o godz. 16:30 -zebrania rodziców poszczególnych klas (fragmenty filmu z "Jasełek z dnia 22.12.2015r." wyświetlany przez wychowaców podczas zebrań)

- podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2015/2016

- informacja o klasie i propozycja zadań do realizacji w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

 ____________________________________________________

Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach PSO

 24.11.2015 r. /wtorek/

Plan spotkań:

16:00 sala nr 26 (II piętro)

  - dla wszystkich rodziców spotkanie z panią psycholog Moniką Bocheńską, temat: "Nastolatek ..."

17:30  sala nr ... w zależności od klasy (1a- nr 22; 1b- nr 30; 2a - nr 13, 2b - nr 24, 3a - nr 21; 3b - nr 25)  

  - spotkanie z wychowawcą: informacja o bieżącej sytuacji, planowanych ocenach półrocznych.

18:00 w sali nr 26 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Od 15:30 do 16:00 oraz od 17:30 do 18:00 w sali nr 26a - dyżur dyrektora szkoły 

Zapraszamy w szczególności na spotkanie z panią psycholog.

_________________________________________________________________


Planowane terminy zebrań w roku szkolnym 2015/2016 

  • 16 września 2015
  • 22 października 2015
  • 24 listopada 2015  
  • 14 stycznia 2016
  • 10 marca 2016 
  • 19 maja 2016   

Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie.

Zapraszamy

 ___________________________________________________________________________________