| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pyrzyckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zebrania PSO

INFORMUJEMY CZŁONKÓW PSO O WYNIKACH WYBORÓW

26-03-2014

 W głosowaniu jawnym został wybrany Zarządu PSO oraz Komisja Rewizyjna na kolejne 3 lata:

ZARZĄD PSO:

PREZES - Jolanta Günther

WICEPREZES - Małgorzata Dalke

SEKRETARZ - Agnieszka Wójcicka

SKARBNIK - Anna Fejczuk

CZŁONEK ZARZĄDU - Aneta Sekutowicz

KOMISJA REWIZYJNA:

Maria Muchorowska

Beata Kwiecień

Kinga Lizak

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w kolejnych latach działalności PSO. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyrzyce, 05.03.2014 

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe

ul. Lipiańska 2, 74-200 Pyrzyce 

tel. 913070946 

e-mail: psowpyrzycach@interia.pl   

http://sgpyrzyce.pl

 

Szanowni Państwo.

 

Zarząd Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 26.03.2014 r. o godzinie 1700 w siedzibie Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 2, sala nr 26 (II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w 2013 roku oraz przedstawienie zamierzeń na 2014 rok.  
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2013 r. Komisji Rewizyjnej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 6. Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 8. Wybór komisji skrutacyjnej (dla głosowania tajnego).
 9. Wybór Prezesa Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 10. Wybór 4 Członków Zarządu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 11. Wybór 3 osobowej Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusje i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Końcowe wnioski i zamknięcie obrad.

 

Zarząd informuje członków, że pisemne sprawozdanie oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia (sala nr 16).

                                                                                              Zarząd:

 

Jolanta Günther- prezes 

Małgorzata Dalke – wiceprezes 

Anna Fejczuk- skarbnik 

Agnieszka Wójcicka – sekretarz 

Aneta Sekutowicz – członek 

Lista członków PSO:


 

Lp.

Imię i nazwisko

1

Jolanta Günther

2

Barbara Korpowska

3

Katarzyna Banasiuk

4

Sylwia  Lewandowska-Baran

5

Agnieszka Wójcicka

6

Anna Paprocka

7

Maria Muchorowska

8

Dariusz Dziengowski

9

Aneta Sekutowicz

10

Małgorzata Dalke

11

Marek Danielak

12

Joanna Wikieł- Gibalska

13

Justyna Węgrzynowska

14

Kinga Piskrzyńska- Lizak

15

Anna Dębek

16

Anna Fejczuk

17

Beata Kwiecień

18

Renata Zarzycka

19

Katarzyna Juda

20

Mirosława Żwierełło

21

Beata Kostkiewicz

22

Mariola Burda-Głowacka

23

Tomasz Wyszyński

24

Małgorzata Czarnota

25

Aneta Jankowska

26

Ineza Maciocha

27

Robert Sójka

28

Agnieszka Weymann

29

Katarzyna Wierzbicka

30

Monika Zambrzycka

31

Anita Małgorzata Gałka

32

Monika Żak

33

Aneta Winarska

34

Olga Stadnicka

 

__________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo.

 Zarząd Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 11.04.2013 r. o godzinie 1630 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 4 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w 2012 roku oraz przedstawienie zamierzeń na 2013 rok.  
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2012 r. Komisji Rewizyjnej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 6. Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 8. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Stowarzyszeń zostaną przedstawione propozycje zmian do statutu (przede wszystkim dwie zmiany: wpis o podziale prowadzonej działalności przez Stowarzyszenie odpłatnej i nieodpłatnej z wyszczególnieniem podejmowanych działań oraz informacji o przyjmowaniu wpłaty gotówkowej poniżej kwoty 15 000 euro).  
 9. Dyskusje i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Końcowe wnioski i zamknięcie obrad.

 

Zarząd informuje członków, że pisemne sprawozdanie oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia (sala nr 16).

 

                                                                                              Zarząd:

 

Jolanta Günther- prezes

 

Małgorzata Dalke – wiceprezes

 

Anna Fejczuk- skarbnik

 

Agnieszka Wójcicka – sekretarz

 

Aneta Sekutowicz – członek

 

 

Lista Członków PSO:

Imię i nazwisko

Jolanta Günther

Barbara Korpowska

Katarzyna Banasiuk

Sylwia  Lewandowska-Baran

Agnieszka Wójcicka

Anna Paprocka

Izabela Szlaska

Maria Muchorowska

Dariusz Dziengowski

Aneta Sekutowicz

Małgorzata Dalke

Marek Danielak

Joanna Wikieł- Gibalska

Justyna Węgrzynowska

Kinga Piskrzyńska- Lizak

Anna Dębek

Anna Fejczuk

Beata Kwiecień

Renata Zarzycka

Katarzyna Juda

Mirosława Żwierełło

Beata Kostkiewicz

Mariola Burda-Głowacka

Małgorzata Wyszyńska

Monika Aldona Lewandowska

Beata Brzuśnian-Słowińska

Małgorzata Czarnota

Aneta Jankowska

Ineza Maciocha

Robert Sójka

Agnieszka Weymann

Katarzyna Wierzbicka

Monika Zambrzycka

 

 

 

 **************************************************************************** 

Szanowni Państwo.

 Zarząd Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25.04.2012r w Pyrzycach w budynku PPK przy ul. Kościuszki 26 sala nr 4 o godzinie 17:30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w 2011 roku oraz przedstawienie zamierzeń na 2012 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2011r. Komisji Rewizyjnej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego. 
 6. Dyskusje i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Sprawy różne.
 9. Końcowe wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd informuje członków, że pisemne sprawozdanie oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia (sala nr 16).

 Zarząd:

Jolanta Günther- prezes

Małgorzata Dalke –  wiceprezes

Anna Fejczuk- skarbnik

Agnieszka Wójcicka – sekretarz

Aneta Sekutowicz – członek

 

 

Aktualna lista członków PSO - na dzień 7.04.2012

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Jolanta Günther

2.

Barbara Korpowska

3.

Katarzyna Banasiuk

4.

Sylwia  Lewandowska-Baran

5.

Agnieszka Wójcicka

6.

Anna Paprocka

7.

Izabela Szlaska

8.

Maria Muchorowska

9.

Dariusz Dziengowski

10.

Aneta Sekutowicz

11.

Małgorzata Dalke

12.

Marek Danielak

13.

Joanna Wikieł- Gibalska

14.

Justyna Węgrzynowska

15.

Kinga Piskrzyńska- Lizak

16.

Anna Dębek

17.

Anna Fejczuk

18.

Beata Kwiecień

19.

Renata Zarzycka

20.

Katarzyna Juda

21.

Mirosława Żwierełło

22.

Beata Kostkiewicz

23.

Mariola Burda-Głowacka

24.

Małgorzata Wyszyńska

25.

Monika Aldona Lewandowska

26.

Beata Brzuśnian-Słowińska