| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pyrzyckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Historia PSO

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe powstało 10 lutego 2011r. podczas zebrania założycielskiego. Głównym celem powstania Stowarzyszenia było otwarcie szkoły gimnazjalnej.

Powołano Komitet Założycielski w składzie: Jolanta Günther, Barbara Korpowska, Renata Zarzycka i Beata Kwiecień, który miał za zadanie przygotować dokumenty do rejestracji w KRS w Szczecinie. Na zebraniu zalożycielskim było 19 osób. Przyjęto statut i powołano Zarząd PSO oraz Komisję Rewizyjną, których kadencja trwa 3 lata.

W skład Zarządu PSO wchodzą:

1. Jolanta Günther - prezes

2. Małgorzata Dalke - wiceprezes

3. Agnieszka Wójcicka - sekretarz

4. Anna Fejczuk - skarbnik

5. Aneta Sekutowicz - członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Maria Muchorowska - przewodnicząca

2. Marek Danielak - wiceprzewodniczący

3. Beata Kwiecień - członek