Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Historia PSO

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe powstało 10 lutego 2011r. podczas zebrania założycielskiego. Głównym celem powstania Stowarzyszenia było otwarcie szkoły gimnazjalnej.

Powołano Komitet Założycielski w składzie: Jolanta Günther, Barbara Korpowska, Renata Zarzycka i Beata Kwiecień, który miał za zadanie przygotować dokumenty do rejestracji w KRS w Szczecinie. Na zebraniu zalożycielskim było 19 osób. Przyjęto statut i powołano Zarząd PSO oraz Komisję Rewizyjną, których kadencja trwa 3 lata.

W skład Zarządu PSO wchodzą:

1. Jolanta Günther - prezes

2. Małgorzata Dalke - wiceprezes

3. Agnieszka Wójcicka - sekretarz

4. Anna Fejczuk - skarbnik

5. Aneta Sekutowicz - członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Maria Muchorowska - przewodnicząca

2. Marek Danielak - wiceprzewodniczący

3. Beata Kwiecień - członek