Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

UWAGA!!! Zmiana planu od 11.09.2017. Rodziców NSP w Pyrzycach Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 25.10.2017 r. o godz. 16.30, a o 17.00 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***

Sponsorzy

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe działa od 10.02.2011 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność i są sponsorami nagród w konkursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie:

1. Składnica Maszyn Rolniczych "ROLNIK" w Pyrzycach - Pan Prezes  Mirosław Zakrzewski: www.smrrolnik.pl

2. Bank Spółdzielczy w Pyrzycach

3. Bank Pekao S.A. Oddział w Pyrzycach

4. Bank BGŻ w Pyrzycach

5. Własciciel apteki "ZDROWIE" w Pyrzycach - Pan Dominik Kulpa

6. Członkowie naszego Stowarzyszenia

7. Państwo Małgorzata i Piotr Dalke

8. Pan Jan Kuleta - kierownik sprzedaży SMR "Rolnik" w Pyrzycach

9. Barbara Gołębiowska -Ubezpieczenia w Pyrzycach

10. Allianz - ubezpieczenia: Pani Magdalena Majewska

11. Starosta Pyrzycki - Pan Wiktor Tołoczko

12. ...