Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 21.11.2018 o godz. 16.30

Zapis do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
w roku szkolnym 2018/2019
planujemy utworzyć klasy z II etapu edukacji szkolnej: IV, V, VI i VII
oraz będzie klasa VIII z obecnej VII.
Wzory obowiązujących dokumentów (podanie i kwestionariusz) są dostępne 
w sekretariacie szkoły (gabinet nr 4 - parter) lub na naszej stronie internetowej.
 
 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI!!!
I termin składania podań do szkoły i świadectw z klas niższych:
do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00. 
II termin składania podań i świadectw do 31.07.2018 r.
 (Podanie - wzór, kliknij na link)
  Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia do szkoły należy podpisać umowę o kształcenie i dołączyć 
(termin będzie wskazany przy zapisie do odpowieniej klasy):
 1. 4 fotografie legitymacyjne.
 2. Kwestionariusz osobowy (wzór, kliknij na link)
 3. Świedectwa ukończenia klasy niższej. 
 4. Kartę zdrowia ucznia (dostarczyć do 16.09.2018 r.).
 
 REGULAMIN Przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzycach PSO
 Ogłoszenie list klas: 10 sierpnia 2018 r. 

lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły (gabinet nr 4 parter). 
Na życzenie kandydata i jego rodziców

będzie możliwość przesłania informacji na wskazany w podaniu e-mail 


Termin pierwszego zebranie podamy w późniejszym terminie

Potwierdzenie woli uczenia się w naszej szkole podstawowej

to podpisanie umowy z rodzicami o kształceniu.

O przyjęciu do szkoły decyduje termin złożenia podania i świadectwa
-) zapis ucznia do szkoły  po uwzględnieniu średnich ocen ze świadectwa co najmniej 4,00 (dla ucznia z klasy: IV, V, VI, VII i VIII)
-) oraz po stwierdzeniu, iż ocena z zachowania jest co najmniej dobra.
 

 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI W NASZEJ NOWEJ SZKOLE!!!

 Nasze dane adresowe: 
Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 2
tel. 913070946, kom. 533230264
e-mail: psowpyrzycach@interia.pl