Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 21.11.2018 o godz. 16.30

Zapis do szkoły na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego
w roku szkolnym 2017/2018
planujemy utworzyć klasy z II etapu edukacji szkolnej: IV i VII.
Wzory obowiązujących dokumentów (podanie i kwestionariusz) są dostępne 
w sekretariacie szkoły (gabinet nr 4 - parter) lub na naszej stronie internetowej.
 
 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI!!!
 Termin składania podań do szkoły i świadectw:
do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
 (Podanie - wzór, kliknij na link)
  Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia do szkoły należy podpisać umowę o kształcenie i dołączyć 
(termin będzie wskazany przy zapisie do odpowieniej klasy):
 1. 4 fotografie legitymacyjne.
 2. Kwestionariusz osobowy (wzór, kliknij na link)
 3. Kartę zdrowia ucznia (dostarczyć do 16.09.2017 r.).
 
 REGULAMIN Przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzycach PSO
 Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: 25 sierpnia 2017 r. 

lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły (gabinet nr 4 parter). 
Na życzenie kandydata i jego rodziców będzie możliwość przesłania informacji

o przyjęciu do szkoły na wskazany w podaniu e-mail 

bezpośrednio po dokonaniu rekrutacji przez Komisję Kwalifikacyjną - 25.08.2017 r.
28 sierpnia 2017 r. o godz.16.00 - odbędzie się pierwsze zebranie rodziców uczniów NSP w Pyrzycach PSO 
(termin zebrania może ulec zmianie).

Potwierdzenie woli uczenia się w naszej szkole podstawowej

to podpisanie umowy z rodzicami o kształceniu do 25 sierpnia 2017 r.

O przyjęciu do szkoły decyduje termin złożenia podania i świadectwa
-) zapis ucznia do szkoły  po uwzględnieniu średnich ocen ze świadectwa co najmniej 4,00 (dla ucznia z klasy VI)
-) oraz po stwierdzeniu, iż ocena z zachowania jest co najmniej dobra.
 

 ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI W NASZEJ NOWEJ SZKOLE!!!

 Nasze dane adresowe: 
Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 2
tel. 913070946, kom. 533230264
e-mail: psowpyrzycach@interia.pl