Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 24.10.2018 o godz. 16.30.

Materiały szkoleniowe dla rodziców

Materały szkoleniowe od pani Ewy Bodnar dla rodziców:

1. Instrukcja pierwsza

2. Instrukcja druga

3. Instrukcja trzecia

4. Instrukcja czwarta

5. Literatura ...

6. Prawa osiągnięcia sukcesów...

Dopalacze:

Informacje w załączniku