Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 14.03.2018 r. o godz. 16.30, a o 17.30 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018: 18,19,20 kwietnia 2018, 2, 4 maja 2018 i 01 czerwca 2018 r.

Materiały szkoleniowe dla rodziców

Materały szkoleniowe od pani Ewy Bodnar dla rodziców:

1. Instrukcja pierwsza

2. Instrukcja druga

3. Instrukcja trzecia

4. Instrukcja czwarta

5. Literatura ...

6. Prawa osiągnięcia sukcesów...

Dopalacze:

Informacje w załączniku