Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 14.03.2018 r. o godz. 16.30, a o 17.30 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018: 18,19,20 kwietnia 2018, 2, 4 maja 2018 i 01 czerwca 2018 r.

Koncepcja pracy

Informacja o działaniach i zadaniach podejmowanych w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach

Koncepcja pracy

Roczny plan pracy 2011/2012

Roczny plan pracy 2012/2013

Roczny plan pracy 2013/2014

Roczny plan pracy 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan zajęć z wychowania fizycznego na rok szkolny 2014/2015