Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców 21.11.2018 o godz. 16.30

Koncepcja pracy

Informacja o działaniach i zadaniach podejmowanych w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach

Koncepcja pracy

Roczny plan pracy 2011/2012

Roczny plan pracy 2012/2013

Roczny plan pracy 2013/2014

Roczny plan pracy 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan zajęć z wychowania fizycznego na rok szkolny 2014/2015