Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Miło nam poinformować, że trwają zapisy do klas IV, V, VI... ZAPRASZAMY****Serdecznie zapraszamy rodziców NSP w Pyrzycach na zebrania rodziców 16.05.2018 r. o godz. 17.00, a o 18.00 zapraszamy na zebranie Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych***Dodatkowy dzień wolny w roku szkolnym 2017/2018: 01 czerwca 2018 r.

Skład SU

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH PSO

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Opiekun- Joanna Wikieł- Gibalska

Przewodnicząca- Atena Wszoła

Zastępca przewodniczącej- Dominik Fido

Sekretarz- Antonina Nowysz, Sandra Niekorek

Rzecznik do spraw uczniów- Krzysztof Zawadzki

Komisja informacyjna

Maciej Kwiecień

Adrianna Lizak

Dominik Fido

Karolina Plaskota

Alicja Obiedzińska

Sara Wiśniewska

Patrycja Szczepanik

Jakub Korpalski

Komisja kulturalno- rozrywkowa

Sandra Niekorek

Klaudia Kudłaczewska

Oskar Sekutowicz

Alicja Pietryszak

Julia Weymann

Julia Najman

Jan Zarzycki

Jagoda Ćwirta

Atena Wszoła

Julia Pawlak

Katarzyna Ulas

Komisja porządkowa

Krystian Chmiel

Maciej Grzejszczak

Marcin Zjawiony

Jakub Borecki

Alicja Wójcicka

Marta Chojnacka

Krzysztof Zawadzki